2012. november 12., hétfő

Prothesis Fetish                                                                   Gaál József  2012 

Nihilizmusba vezető 
metanarratívák sora az eddig megkonstruált művészettörténet, a valóság dekonstruálásának folyamata, aminek végterméke a poszthumán mechanikus sematizmus. A sterilizációs folyamat megállíthatatlan, a polarizációs stratégia poszt-antropomorfizmusa már nem egyedi személyt akar, hanem részlegességekből, elemekből összerakott önmagában idegen ént, aki konstruált testét már automataként használja. A konstruált test és sterilizált tudat variáló újratermelése biztosítja a változatosság illúzióit. A fogyasztó késztermékek variálható sokféleségében találja meg a szabad akarat illúzióját. A tudományos materializmus végső győzelme az irányítottság, kiszámíthatóság. A Racionalizmus Szent Őrülete. A racionalizmus által létrehozott sterilizált massza az élő, antropomorf valami. Már nem kiméra, nem a mítoszok szörnye, hanem racionális technikai hibrid. Termelésre gyártott, de szükséges az illúzió miatti programtöbblet a racionalitás ellenében pazarló irracionalizmus. Érosz és Thanatosz mítoszmentes sötét perverziójával, az öncélúság az autonómnak tűnő automatizmusával, szétesett testrészekkel, tárgyiasított csonka idolokkal, a darabolt, lélektelen test újrahasznosítása szexuális identitás variánsokkal. Nincs meghibásodott termék, mert a test dekonstruált, majd újrakonstruált hibrid elegye újabb és újabb alternatív lehetőséget tartogat. Dezantropomorfizált, hibridizált kvázi Orgiamisztérium a valóság és a virtualitás terméketlen, de végtelen variánst kitermelő elegyéből. Az europid Emberebb Ember valójában non-humán konstrukció. A liberális identitásválasztás szabadságától az identitásgyártás tudat sterilizáló, test hibridizáló átmeneti (alternatív) megoldásait követő poszthumán zombi állapotig.